Oueyes

别摸我

Neurogenic - Ouroboric Stagnation 2016(九月发行)

BC试听预热单曲Spirited Bloody Emesis: http://neurogenic.bandcamp.com/album/ouroboric-stagnation

Unfathomable Ruination - FINITUDE 2016 (八月发行)

Tracklist:

1- Pestilential Affinity
2- Abdication of Servitude
3- Thy Venomous Coils
4- The Ephemeral Equation
5- Nihilistic Theorem
6- Neutralizer
7- Inhuman Reclamation
8- Pervasive Despoilment
9- Forge of Finitude

专辑封面及插图设计出自江川敏弘,预热新歌试听将于星期六公布。

BC试听14年EP《Idiosyncratic Chaos》:https://unfathomableruination.bandcamp.com/album/idiosyncratic-chaos

INFECTOLOGY - Innards of Misanthropic Embodiment 2016 (八月发行)

单曲Forced Unnatural Carnal Knowledge试听:http://gorehouseproductions.bandcamp.com/album/forced-unnatural-carnal-knowledge-single

HARSH - UNDERLAYING 2016 (七月发行)

BC:http://pathologicallyexplicit.bandcamp.com/album/harsh-underlaying                    

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum - Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najstaražytnyja Ipastasi Dawosiewych Cywilizacyj Prywodziać U Ruch Ręzanansny Transfarmatar Časowapadobnaj Biaskoncaści Budučyni U Ćwiardyniach Absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, Uwasabliajučy Ŭ Ęfirnuju Matęryju Prach Ałulima Na Zachad Ad Ękzapłaniety PSRB 1620-26b (2016)

BC:http://eximperitus.bandcamp.com/album/prajecyruju-y-sinhuliarnaje-wypramie-wa-nie-daktryny-absaliutnaha-j-usiopah-yna-naha-z-a-skro-a-cihrannuju-pryzmu-s-n-ahh-er-ba-na-hipierpawierchniu-zadyjaka-naha-ka-ha-zasnawa-nika-kosmat-chni-n

CBR320下载:http://cs615123.vk.me/u1565942/docs/595f3f72c55a/Eximperituserqethhzebib_353_iptugakkath_353_ulweliarzaxu_322_um_SBDC.7z?extra=7jwkaZlxEsQWlaKbIK1W1NvZF5Jvx32YLeIGE-oU39gfgQeCMz3mB6Fo-joZUCpnie8VNYZMKkmGVKK5Ycy4Nmk0_SFhxdFDtuyGqA&dl=1